Kostel sv. Václava

Raně barokní kostel svatého Václava ve Šluknově se nachází na místě dřívějšího kostela, který byl dvakrát zničen požárem. Podruhé se tak stalo v roce 1710. Pozůstatky kostela byly poté strženy a na jeho místě byl vystavěn podstatně větší nový chrám zasvěcený svatému Václavovi. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie

Na místě, kde kostel stojí, existoval v minulosti starší svatostánek, existují o něm doklady již z roku 1346. Roku 1634 však spolu s městem vyhořel. Ještě za třicetileté války byl nicméně obnoven a v roce 1669 vysvěcen. V roce 1710 však padl za oběť dalšímu požáru. V následujících letech (1711-1722) byl vystavěn nový, raně barokní a výrazně větší kostel. Stalo se tak pravděpodobně podle plánů architekta J. L. von Hildebrandta,
klenba a její výzdoba jsou zřejmě prací stavitele Octavia Broggia.

Interiér

Oltářní stůl pochází ještě z původního kostela. Hlavní oltář je z konce 18. století. Nalevo od něj stojí vrcholně barokní sochy sv. Ludmily a sv. Vojtěcha, napravo socha sv. Víta a sv. Prokopa. Sochy jsou dílem místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina z České Kamenice. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Ve dvou zasklených vitrínách se nacházejí figuríny římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie, jejichž ostatky byly do Šluknova přineseny na přelomu 17. a 18. století. Naproti hlavnímu vchodu uprostřed lodi se nachází oltář svaté Barbory, kde se o Vánocích vystavuje dřevěný ručně vyřezávaný betlém.

Varhany

Varhany, které mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal, postavila přímo pro kostel sv. Václava firma Schuster a syn ze Žitavy. Pocházejí z let 1937-1942. Jedná se o mistrovské dílo, které vychází z výborné akustiky chrámu.
© 2016 - Římskokatolická farnost Šluknov