Vánoce v kostele sv. Václava

  • 31. prosince – sobota v 16 hod.: Sv. Silvestra – podĕkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
  • 1. ledna 2016 – neděle v 8,30 hod.: Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Svĕtový den modliteb za mír
  • 8. ledna – neděle v 8,30 hod.: Svátek Zjevení Pánĕ – žehnání vody, kadidla, křídy a žehnání Tříkrálovým koledníkům. Touto liturgickou slavností je oficielně zaháhajena Třikrálová sbírka Charity České Republiky ve Šluknově.
© 2016 - Římskokatolická farnost Šluknov
deutsche cestina