Obřady Svatého týdne ve Šluknově

 • 25. března – neděle 8,30 hod.
  Květná neděle - žehnání ratolestí a průvod.
 • 29. března - čtvrtek 17,00 hod.
  (Zelený čtvrtek() - večerní mše na památku Večeře Páně. Po ní modlitba v Getsemanské zahradě.
 • 30. března - pátek
  15,00 hod. - Pobožnost křížové cesty na Kalvárii.
  17,00 hod. - (Velký pátek)
  Památka umučení Páně - den přísného postu. Po skončení obřadů zetrvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti.
 • 31. března - sobota 20,00 hod.
  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie se křtem
 • 1. dubna - neděle 8,30 hod.
  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Jako úkon kajícnosti se dnes používá kropení vodou posvěcenou při velikonoční vigílii. Na závěr obřadů žehnání velikonočních pokrmů.
 • 2. dubna - pondělí 8,30 hod.
  Pondělí v Oktávu velikonočním - slavnostní mše svatá.

© 2016 - Římskokatolická farnost Šluknov
deutsche cestina