Svěcení oltáře ve Šluknově
Konečně jsme se dočkali. Nový oltář bude od konce června instalován ve šluknovském kostele sv. Václava a v sobotu 28. července v 11 hod. bude slavnostně posvěcen od litoměřického biskupa Jana Baxanta. Oltář je dárkem od arciděkana P. Pavla Procházky pro jeho farnost k příležitosti jeho 35. kněžského jubilea, které zde oslavil v roce 2017. Oltář je tvořen zlatožlutým sklem s bohatou symbolikou – má připomínat varhanní píšťaly, spojení mezi nebem a zemí. Bude zasvěcen sv. Zdislavě (+ 1252), patronce naší diecéze a české patronce chudých a trpících.
© 2016 - Římskokatolická farnost Šluknov
deutsche cestina